Business Category: Sağlık, Güvenlik Hizmetleri

Radius: km

ÇELEBİ Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, 2003 yılında buyana işyeri hekimliği hizmeti veren alanında uzman hekimler tarafından kurulmuştur. 2011 yılından itbaren iş güvenliği çalışmalarını faaliyet alanına

daha fazla oku